sunset colors pattern2

Nynorsk

Framleis er det eit krav at offentlege verksemder kan skrive nynorsk. Mange kvier seg for å gjere det. Kanskje fordi dei rett og slett ikkje kan det godt nok. Der kan eg hjelpe deg. Eg har hatt nynorsk som arbeidsspråk i mange år i NRK og tek gjerne oppgåva med å skrive eller omsette til nynorsk for deg. Eg held mellom anna kurs i nynorsk for det offentlege tufta på tankane i den nye statlege kommunikasjonspolitikken. Det vil seie eit aktivt språk med mottakarane i fokus.

  • Kanskje dette kan inspirere deg?
  • Nynorsk - meir aktivt enn bokmål
  • Nynorsk - meir tydeleg og avslørande enn bokmål
  • Nynorsk- meir effektivt enn bokmål
  • Nynorsk - ikkje så vanskelige som du trur!

Nynorsk er eit aktivt språk, vel eigna for Internett. Eg held òg Internettkurs med nynorsk som arbeidsspråk for dei som vil ha det.