sunset colors pattern2

Rådgiving

Gode råd i en krise, er en ting. Gode planer for å forebygge og håndtere en krise en annen. Raus ønsker ikke bare å gi deg gode råd eller praktisk hjelp. Målet er også å gi deg en økt forståelse og gjøre deg bedre i stand til å håndtere stadig flere ting sjøl. En måte å gjøre det på – er å gå på kurs!

Omdømmebygging

Jeg gir deg innsikt i hva som påvirker et omdømme og utvikler planer for systematisk omdømmearbeid.

PR

Redaksjonell omtale er mye mer verdt en betalt reklame. Det å få fram sine saker i pressen, kan læres. Jeg utarbeider PR-planer og gir råd på vegen fram mot redaksjonell omtale. Jeg bistår også i praktisk utforming av presseskriv og artikler.

Samfunnskontakt

Hvem er det lurt å ta kontakt med? Når i den politiske prosessen er det viktig å fremme sitt syn? Med stort nettverk og sammenliknende politikk i den faglige bagasjen, kan jeg hjelpe deg. Timing er ofte nøkkelen her og det får du hjelp til her.

Beredskapsplaner

Det er i fredstid forsvaret bygges. Det betyr utvikling av gode og gjennomtenkte planer for håndtering av ulike typer kriser. Det betyr hjelp til implementering og ikke minst hjelp til trening. Det er ingen god beredskap i å ha en beredskapsplan nederst i skuffa.

Krisehåndtering

Hva gjør vi når krisen rammer? Hvordan håndterer vi media, når varsler vi de berørte? Spørsmålene er mange og situasjonen er ofte svært uoversiktlig når krisen rammer. Raus har lang erfaring i krisehåndtering og bistår gjerne når du trenger det.

Din informasjonsavdeling

Som informasjonssjef i Norske Fiskeoppdretteres Forening og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening i til sammen sju år, har jeg erfaring som flere kan få glede av. Det gjelder håndtering av den interne informasjonsflyten, det gjelder etablering av rutiner for hvordan et selskap eller en kommune skal håndtere sine kommunikasjonsutfordringer og hvilke verktøy som er best egnet. I dag ser en at stadig flere virksomheter ikke lenger har en egen kommunikasjonsavdeling, men "out sourcher" dette. Raus kan derfor være din informasjonsavdeling i et kortere eller lenger tidsrom, dersom du skulle ha behov for det.

Møteledelse

God og profesjonell møteledelse er avgjørende for et vellykket arrangement. Ofte har du som arrangør nok å tenke på i forhold til det praktiske, når du skal holde en konferanse. Jeg har bred erfaring som konferansier eller toastmaster og stiller gjerne opp og loser dine deltakere trygt igjennom dagen.

Sparring

Rollen som leder, som kommunikasjonsdirektør eller informasjonssjef er ofte ensom. Mange føler savnet av et faglig nettverk. Kanskje trenger du en sparringpartner? Erfaringsmessig vet vi at det særlig kan være behov for det i perioder med stort medietrykk, men også i godværsdager kan det være godt å bryte meninger og kunnskap med en uavhengig fagperson.